Zarząd Klubu

Zarząd Klubu:
Prezes – Stanisław Serafin (SP7DAX)

Komisja Rewizyjna:
Tomasz Wiza (SP7BCA)
Robert Kucharski (SQ7RF)
Tomasz Klimek (SP7TK)