PA KF na 2xQQE-06/40

Prezentowany wzmacniacz zbudowany został z myślą o pracy emisją SSB w pasmach amatorskich 3,5-7-14MHz. Przy sterowaniu 7 watami, oddaje moc 250-300 watów. Przy doborze warunków pracy dla lamp QQE-06/40 posiłkowałem się opisem wzmacniacza mocy na takiej lampie z książki Zdzisława Bieńkowskiego SP6LB pt. „Poradnik ultrakrótkofalowca”.
            Jest to klasyczny układ wzmacniacza na dwóch równolegle połączonych lampach, sterowanych w siatce pierwszej. Napięcie anodowe 900V uzyskiwane jest poprzez potrojenie napięcia zmiennego pobieranego bezpośrednio z sieci 230V. Zasilacz zawiera na wejściu układ automatycznego wybierania fazy, zbudowany na dwóch przekaźnikach, przeznaczonych do pracy w instalacjach napięcia zmiennego 230V. Z powielacza pobierane jest również napięcie dodatnie do zasilania siatek drugich, po wcześniejszym poddaniu go stabilizacji za pomocą diod Zenera oraz z wykorzystaniem wysokonapięciowego tranzystora wykonawczego. Małej mocy transformator dostarcza napięcia żarzenia dla obydwu lamp, jak również napięć dla regulowanego prostownika napięcia ujemnego do zasilania siatek pierwszych oraz prostownika 12V, do zasilania przekaźników i elementów sygnalizacyjnych na diodach LED. Przełączanie lamp w tryb nadawania i odbioru zrealizowane jest poprzez załączanie i odłączanie stabilizowanego napięcia 250V na siatki drugie obydwu lamp. Dławik anodowy wykonałem według opisu LZ2ZK. W PI-Filtrze jako C-1 pracuje kondensator zmienny o pojemności około 80pF, zaś jako C-2 kondensator zmienny od radiostacji RBM-1.