Kontakt

Klub Łączności LOK SP7KMX Skierniewice
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
łącznością radioamatorską do współpracy.

Każda sobota od 10:00 do 13:00 w siedzibie Klubu.

Klub ma za zadanie kontynuację pracy klubów:
SP7KMX, SP7YRS, SP7KWW oraz SP7KKZ
pod jednym znakiem SP7KMX.

KONTAKT:
Klub Łączności LOK SP7KMX

Nowobielańska 26A
96-100 Skierniewice.

SR7SC – 439.325 HMz – CTCSS 118.8 Hz

E-mail: sp7kmx@gmail.com
GG: 53864171